Điều khoản và cách thức nhập mã dự thường

Cách thức nhập mã dự thưởng

-> Đăng nhập vào user cá nhân (tên đăng nhập & password)

-> Chọn sản phẩm có tem khuyến mãi tương ứng với từng chương trình

-> Cào lớp bạc trên tem khuyến mãi

-> Nhập đúng ký tự (in hoa , in thường) và số trên tem khuyến mãi

-> Mã hợp lệ sẽ được quay thưởng những quà tặng từ công ty (Mỗi tháng sẽ có chương trình khuyến mãi khác nhau)

-> Mã không hợp lệ (hoặc mã đã quay thưởng rồi) sẽ không được quay thưởng

-> Sau khi quay thưởng nhập đầy đủ thông tin để công ty gửi quà tặng đến tận nhà (freeship)