Lễ Khánh Thành Nhà Máy Sản Xuất Thứ 2 – Mỹ Phẩm Đông Anh

Ngày 21/6/2020, Nhà máy sản xuất thứ 2 của công ty mỹ phẩm Đông Anh đã được khánh thành cùng với đó là nhận chuyển giao nguyên liệu trị liệu nám độc quyền Hàn Quốc cũng đồng thời diễn ra trước sự chào đón nồng nhiệt từ ban lãnh đạo cùng với những giám đốc, những thành viên chủ chốt của công ty.

Boss Nguyễn Huỳnh Như cùng đối tác

Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của công ty mỹ phẩm Đông Anh. Một mốc son quan trọng trên con đường trinh phục thị trường trong và ngoài nước. Hi vọng rằng công ty sẽ có những thành công rực rỡ trong tương lai.